Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego PWROiS Pracownia Wspierania Rozwozju Osobistego i Społecznego

Zapraszam na:

  1. Warsztaty rozwoju osobistego – dają możliwość budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł tych emocji. Nie ma złych i dobrych emocji, podczas warsztatów możesz poznać w czym wspiera lub przed czym chroni Cię każda z nich. Udział w warsztatach i treningach odbywa się atmosferze akceptacji i nie oceniania. Masz także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie własnego obrazu z odbiorem przez innych ludzi.
    Doświadczenie w warunkach akceptacji i zrozumienia ze strony innych uczestników grupy pomaga przełamać w życiu opory wobec innych ludzi i decyduje o później­szych zmianach. Służy poszerzeniu własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia, przyczynia się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększa akcepta­cję własnej osoby oraz poprawia ekspresyjność i elastyczność zachowania.

  2. Warsztaty umiejętności wychowawczych – dla rodziców, nauczycieli, opiekunów, Uczestnicy uczą się umiejętności dobrego słuchania i rozumienia dziecka, mówienia w taki sposób, aby ono się słuchało, rozwiązywania konfliktów, trzymania granic, konsekwencji, umiejętności motywowania do aktywności, chwalenia i wzmacniania dzieci w prawidłowym rozwoju. Nabywają wiedzę, która pozwala im zrozumieć, dlaczego dziecko zachowuje się w określony sposób. Ćwiczą umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami.

  3. Trening umiejętności i kompetencji społecznych – to proces nabywania i rozwoju umiejętności warunkujących efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych. obejmuje in.in. komunikację werbalną i pozawerbalną, umiejętność trafnej interpretacji zachowań innych ludzi i pokonywanie trudności w kontaktach interpersonalnych, konfliktów, sprawność niezbędną w codziennej egzystencji (dbałość o higienę, korzystanie ze środków publicznej lokomocji, gospodarowanie własnymi pieniędzmi, współżycie z sąsiadami, szukanie pracy, przygotowywanie posiłków), asertywność, radzenie sobie ze stresem i agresją.

  4. Warsztaty relaksacyjne – obejmują progresywne rozluźnianie mięśni metodą Jacobsona, trening autogenny Schultza, trening mentalny, elementy arteterapii, ćwiczenia oddechowe, techniki efektywnego planowania dnia oraz Mindfulness (uważność, pełna obecność). Mindfulness jest narzędziem do redukcji stresu i zyskiwania równowagi psychofizycznej, poprzez praktykę stawania się bardziej świadomym teraźniejszego momentu w całości i bez oceniania – zamiast nawykowego bycia w przeszłych wspomnieniach czy też wyobrażeniach dotyczących przyszłości. Mindfulness jest obecnie stosowane w zachodnim modelu medycyny oraz psychoterapii .

  5. Psychoprofilaktyka – to proces wyposażenia w wiedzę i umiejętności praktyczne w celu pełnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w każdym z obszarów życia społecznego. To redukowanie zachowań nieakceptowanych społecznie w danych kręgach kulturowych, uprzedzające stany zagrożenia oraz przeciwdziałające występowaniu patologicznym zachowaniom społecznym. Realizowana jest poprzez programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” oraz autorskie „Teatr RUCH”, „Cztery filary Rozwoju” (Moje Ciało-mój umysł-moja dusza- ja wśród ludzi).
Powrót

Firmy zaprzyjaźnione i współpracujące

massinternet.pl

www.pocieszka.pl