Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego PWROiS Pracownia Wspierania Rozwozju Osobistego i Społecznego

Psychoterapia – to oddziaływanie natury psychicznej, która odbywa się poprzez pracę, naukę i wgląd w siebie prowadząc Cię z udziałem psychoterapeuty do zmiany, uzdrowienia lub modelowania, na tyle na ile jesteś gotów. Stosuje się ją w grupie lub podczas sesji indywidualnych, kiedy świadomie wyrażasz zgodę na leczenie:

  • depresji,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych i lękowych,
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń odżywiania,
  • w kryzysach, żałobie, w sytuacji rozstania i po stracie,

lub poszukiwanie rozwiązań, oczekując:

  • zmiany zachowań i postaw,
  • rozwoju kompetencji emocjonalnych, np. podniesienia poziomu samokontroli, radzenia sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem,
  • poprawy motywacji do działania

Cechą psychoterapii jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Stosuję model psychoterapii integratywnej, łączącej różne podejścia, dynamiki zaburzeń i metody pracy terapeutycznej.

Sesja trwa 50 minut. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Czas trwania procesu psychoterapii jest różny.

Powrót

Firmy zaprzyjaźnione i współpracujące

massinternet.pl

www.pocieszka.pl