Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego PWROiS Pracownia Wspierania Rozwozju Osobistego i Społecznego

Socjoterapia to zespół oddziaływań natury społecznej. Impulsem do interwencji socjoterapeutycznej może być cierpieniem psychiczne dziecka, które ma kłopoty lub jego zachowanie powoduje wysokie straty dla otoczenia społecznego.

Trudne, nieakceptowane zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość, osamotnienie oraz zła ocena własnej osoby. Są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych i braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi.

Celem socjoterapii jest dostarczanie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych oraz kompensujących przeciwstawnych do wcześniejszych doświadczeń. Socjoterapia sprzyja odreagowaniu napięć emocjonalnych i służy uczeniu się nowych  umiejętności psychospołecznych.

Powrót

Firmy zaprzyjaźnione i współpracujące

massinternet.pl

www.pocieszka.pl