Pracownia Wspierania Rozwoju Osobistego i Społecznego PWROiS Pracownia Wspierania Rozwozju Osobistego i Społecznego

Szkolenia dają możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia nowej perspektywy na wiele aspektów naszego życia osobistego i zawodowego, są zaspokojeniem pragnienia wiedzy dla lepszego spełnienia i funkcjonowania w wielu rolach społecznych i w relacjach z innymi ludźmi.

Proponuję Państwu szkolenia m.in. w zakresie:

  • wypalenia zawodowego,
  • umiejętności rodzicielskich,
  • technik i metod pracy socjalnej
  • umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi
  • wsparcia i rozwoju potencjału osób w okresie starzenia się,
  • równości szans,
  • kapitału społecznego,
  • tworzenia i zarządzania projektami.

Przygotowuję również ofertę szkoleń pod indywidualne potrzeby klienta.

Powrót

Firmy zaprzyjaźnione i współpracujące

massinternet.pl

www.pocieszka.pl